• Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego w Comarch ERP XT

  • Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z funkcją generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Comarch ERP XT oraz zaprezentowanie konfiguracji ustawień niezbędnych do prawidłowego wygenerowania tego typu plików. Szkolenie poświęcone w głównej mierze generowaniu obowiązkowego pliku JPK_VAT.

    Użytkownik może wykonywać opisane czynności na swojej instalacji Comarch ERP XT, ucząc się w praktyce obsługi programu w tym zakresie.

    Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem Comarch ERP XT. Polecane również pracownikom firm Partnerskich Comarch –zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP.