1. Jednolity Plik Kontrolny – Informacje Ogólne

1.1 Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i jego struktury.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik, generowany z systemu informatycznego przedsiębiorstwa, zawierający informacje o operacjach gospodarczych w zawężonym okresie. Posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) pozwalający na analizę danych, które zwiera.
Program Comarch ERP Optima zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2016 roku przepisami umożliwia generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych w siedmiu różnych strukturach:

Struktura 1 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
Struktura 2 – faktury VAT – JPK_FA
Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
Struktura 4 – księgi rachunkowe – JPK_KR
Struktura 5 – wyciąg bankowy – JPK_WB
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Szczegółowy opis zawartości poszczególnych struktur został opisany w biuletynie technicznym Jednolity Plik Kontrolny OPT079